Kontakt

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Pion Technologii Nafty

Zakład Analiz Naftowych

dr inż. Beata Altkorn

tel.: 12 61 77 500

e-mail: beata.altkorn@inig.pl

Copyright © 2014 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy