Jak przystąpić do Systemu?

Kto może przystąpić do systemu

Do systemu może przystąpić zarówno indywidualna stacja, jak i sieć stacji. Sieć może przystąpić do systemu w całości (wszystkie stacje) lub w części. Wizualizacja systemu jest możliwa wyłącznie na tych stacjach sieci, które są objęte systemem. Informacje dostępne dla klientów stacji muszą jasno rozgraniczać, które stacje są objęte systemem a które nie. Kontrolą muszą być objęte wszystkie paliwa oferowane na danej stacji.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 12 61 77 500

Copyright © 2014 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy