Wybierz CERTIX!

Pobieranie pr贸b

Pobrane pr贸by przewozimy w warunkach ch艂odniczych, w du偶ych zamra偶arkach samochodowych, wyposa偶onych zar贸wno w system regulacji jak i rejestracji temperatury, dostosowany zar贸wno do przewo偶enia standardowych pr贸bek paliw jak i pr贸bek do bada艅 mikrobiologicznych:

Pobieranie pr贸b odbywa si臋 metodami akredytowanymi przez PCA, pobory wykonuj膮 inspektorzy z uprawnieniami i d艂ugoletnim do艣wiadczeniem.

  • Do poboru pr贸b mikrobiologicznych stosujemy ja艂owe pojemniki i ja艂owy sprz臋t do poboru
  • Paliwo z przep艂ukania inspektorzy mog膮 zda膰 na stacji przedstawicielowi stacji do jego opakowa艅, lub zabra膰 ze sob膮 do utylizacji.
  • Pr贸by pobieramy do cienko艣ciennych kanisterk贸w metalowych jednorazowych poj. 2,5 - 5 l (w zale偶no艣ci od zakresu kontroli), z atestem do paliw oraz atestem RID/ADR, plombowanych na stacji plombami numerowanymi. Standardowo pobieramy r贸wnie偶 pr贸b臋 kontroln膮, kt贸ra jest przechowywana w laboratorium dla potrzeb ewentualnych roszcze艅 w stosunku do dostawcy paliwa.
  • Na miejscu poboru sporz膮dzany jest protok贸艂 poboru, kt贸rego kopi臋 dostaje Klient. Standardowo, sporz膮dzamy r贸wnie偶 dokumentacj臋 fotograficzn膮 stanu dystrybutor贸w i podjazdu do nich (czynny/nieczynny itp.) w chwili rozpocz臋cia kontroli. Przedstawiciel Klienta uczestniczy w poborze oraz podpisuje protok贸艂 z poboru.

Wykonanie bada艅 w艂asno艣ci fizykochemicznych pr贸bek paliw

Badania wykonujemy metodami akredytowanymi. Nasze laboratoria posiadaj膮 certyfikat akredytacji PCA nr AB 009.聽 Wyniki pe艂nych bada艅 mikrobiologicznych s膮 dost臋pne w ci膮gu 3 tygodni od przywiezienia pr贸bek do laboratorium, wst臋pna informacja o stanie ska偶enia mikrobiologicznego po 7 dniach (pr贸bki mikrobiologiczne przywozimy do laboratorium w warunkach ch艂odniczych w czasie nie przekraczaj膮cym 48 godzin od chwili poboru).

Wykonanie bada艅 mikrobiologicznych聽

Badania czysto艣ci mikrobiologicznej paliw i zbiornik贸w s膮 w Systemie CERTIX zalecane ale nie s膮 obligatoryjne. Proponujemy do cel贸w bada艅 mikrobiologicznych pob贸r najbardziej miarodajnych do tego celu pr贸bek z dna zbiornika. Dysponujemy wyposa偶eniem, umo偶liwiaj膮cym pob贸r pr贸bek dennych zar贸wno poprzez w艂az zbiornika, jak i poprzez kr贸ciec na listw臋 pomiarow膮. Je偶eli Zamawiaj膮cy 偶yczy sobie dodatkowo pobrania pr贸bek poprzez pistolet dystrybutora, r贸wnie偶 jest to mo偶liwe. Pe艂ne badania mikrobiologiczne s膮 standardowo wykonywane w okresie letnim - od czerwca do wrze艣nia. Je偶eli Klient przyst臋puje do Systemu CERTIX w okresie od pa藕dziernika do maja, pe艂ne badania mikrobiologiczne na jego stacjach s膮 wykonywane podczas pierwszego poboru Na 偶yczenie Klienta, mo偶emy dodatkowo wykonywa膰 podczas kontroli skr贸conych badania mikrobiologiczne skr贸cone (do uzgodnienia).

Przechowywanie pr贸b kontrolnych

Pr贸by przechowujemy w warunkach ch艂odniczych w specjalistycznych magazynach pr贸bek. Pr贸by spe艂niaj膮ce wymagania s膮 usuwane po badaniu, pr贸by nie spe艂niaj膮ce wymaga艅 s膮 przechowywane do czasu zwolnienia przez Klienta, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres 2 miesi臋cy.

Utylizacja pr贸bek

Pozosta艂o艣ci pr贸bek do bada艅, pr贸by kontrole oraz pojemniki jednorazowe podlegaj膮 utylizacji. Cena za utylizacj臋 jest wliczona w cen臋 za badania.

Materia艂y marketingowe

Ka偶dej stacji zapewniamy identyfikacj臋 wizualn膮 Systemu - zak艂adka Materia艂y identyfikacyjne

Sprawozdania /raporty z bada艅

Przekazujemy zar贸wno drog膮 elektroniczn膮, jak i poczt膮.

Kontakt

System CERTIX wyznacza zesp贸艂 2 menad偶er贸w, upowa偶nionych do kontakt贸w z Klientem, aby zagwarantowa膰 ich dost臋pno艣膰 w razie konieczno艣ci nieoczekiwanej interwencji na stacji.

Copyright 漏 2014 Instytut Nafty i Gazu - Pa艅stwowy Instytut Badawczy