Copyright © 2014 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy