Materiały identyfikacyjne przeznaczone do oznaczania stacji paliw

Naklejka na kiosk

Certyfikat

 

Plakat

Naklejka na dystrybutor z kuponem kontrolnym

Copyright © 2014 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy